Balans in de boardroom – heeft het vrouwenquotum zin?

Het aantal vrouwen in de top bij beursgenoteerde bedrijven en instellingen is in 2018 weer niet gestegen. Dat bleek uit de jaarlijkse Dutch Female Board Index (TIAS). Nieuw voer voor de algemene discussie of er een vrouwenquotum moet worden ingesteld voor de besturen van bedrijven en instellingen. Nu is er een streefcijfer van 30% vrouwen. Er wordt voor gepleit om hier een wettelijk quotum van te maken, onder meer door tv-presentator Eva Jinek en advocaat Mirjam de Blécourt.

Yin en Yang
Waarom wil men voldoende vrouwen in de top? Het idee is dat een divers samengestelde raad van bestuur en raad van commissarissen leidt tot betere besluitvorming en ook tot beter toezicht. Gaat het er echt om van welk geslacht de mensen zijn die in zo’n raad zitten? Of draait het om iets anders dat mannen en vrouwen meebrengen aan tafel? Balans in de boardroom draait om balans in energie. Yin en yang zeggen Chinezen. Bij mensen kan je yang-energie omschrijven als je door anderen laten kennen door naar buiten te treden en yin-energie als jezelf kennen door met je aandacht naar binnen te gaan. Kenmerkend voor deze energieën is dat ze elkaar nodig hebben om te bestaan.

Actie
In onze Westerse wereld wordt er in het bedrijfsleven vaak een grotere waarde gehecht aan de kracht die naar buiten is gericht. Actie! Vanuit die energie zijn onze bedrijven – voornamelijk door mannen – opgebouwd. Er heerst een hoog arbeidsethos, men wil er maximale winst behalen en ‘stilstaan is achteruitgang’ is het motto. In onze 24-uurseconomie met meer dan 1 miljoen werknemers met burn-out klachten ontdekken we echter meer en meer dat alleen actie niet werkt en er in een groeicyclus ook behoefte is aan rust en herstel.

Boardroom
Terug naar de boardroom. Voor balans in het handelen van de raad van bestuur en raad van commissarissen heb je mensen nodig die gericht zijn op actie en mensen die gericht zijn op afstemming. Mensen die vol energie kansen willen benutten en mensen die rustig onderzoeken waar het bedrijf of de instelling in essentie voor staat. Mensen die harde cijfers willen zien en mensen die onderling het gesprek aangaan om de vertrouwensrelatie binnen de raad te versterken. Het ene is niet beter dan het andere. Beide manieren van doen zijn van belang voor de balans in het handelen van de raad als geheel.

Zachte mannen en harde vrouwen
De ene of de andere vorm van gedrag is ook niet aan mannen of vrouwen voorbehouden. Vaak ervaren we ‘naar binnen gerichte energie’ als feminien en ‘naar buiten gerichte energie’ als masculien. Het kan waar zijn dat vrouwen net iets meer yin-energie met zich meedragen. En dat deze vrouwen zich minder thuis voelen binnen organisaties die ooit door mannen met veel yang-energie zijn opgebouwd. Tussen alfamannen is het toch lastig reflecteren. Maar we kennen ook allemaal zogenaamde zachte mannen en harde vrouwen. Deze laatste groep wordt zelfs weleens aangeduid met de term ‘manwijven’. Denk je dat er veel verandert in de energie in de boardroom als het streefcijfer van 30% met deze vrouwen wordt gehaald?

Aantrekkelijker
Wat is dan de oplossing? Die is er niet zomaar. De discussie in de media of op verjaardagspartijtjes over het vrouwenquotum loopt soms hoog op. We hebben een ander soort gesprek met elkaar als we beseffen dat het niet om de letterlijke man/vrouw-verhouding draait. Het erkennen van de onderliggende behoefte aan balans binnen (de top van) organisaties gaat aan de strijd voorbij. Vanuit dat bewustzijn kunnen er radicaal andere keuzes in de samenstelling van een raad qua type mens en gedrag worden gemaakt die zullen leiden tot gezamenlijk evenwichtiger gedrag. Organisaties die dit bewustzijn bezitten zijn meer in balans en dus aantrekkelijker om voor te werken. Ook voor vrouwen.

Geen reactie's

Geef een reactie