Curriculum Vitae van Lilian Kraan

Opleiding

2021

Specialisatieopleiding coaching: Systemisch coachen, Bert Hellinger Instituut Nederland

2020

Officiële opleiding Gespreksleider Intervisie, Sdu Opleidingen & Events

2020

Specialisatieopleiding coaching: Dromenopleiding, ITIP, Zutphen

2016 – 2017
Coachopleiding: Instrument voor Hulp (registeropleiding CPION), ITIP, Zutphen

2015 – 2017
Opleiding Healing vanuit het universele licht, Israna, Boyl

2015
Mediation opleiding (MfN erkend), Caleidoscoop Leertrajecten, Veghel

2007 – 2008
Beroepsopleiding advocatuur, Nederlandse Orde van Advocaten

2002 – 2006
Nederlands Recht, afstudeerrichting Privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen

1999 – 2001
Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen (propedeuse voltooid)

Werkervaring

12/2016 – heden 
Eigenaar van Kraan coaching & mediation, Zwolle

Kraan coaching & mediation biedt individuele coaching, organisatiecoaching en intervisie aan jou als professional, ondernemer, bestuurder en/of commissaris. In de begeleiding stel ik je in staat tot nieuwe inzichten te komen en patronen succesvol te doorbreken. In jezelf of in de samenwerking met anderen. Kenmerkend voor mijn werk is de combinatie van de analyse en de intuïtie. Deze combinatie maakt dat er verdiepte inzichten mogelijk zijn die leiden tot optimale prestaties zonder daarbij het hoofd te verliezen.

08/2009 – 10/2016
Advocaat gezondheidsrecht bij Dommerholt Advocaten, Zwolle

Adviseren van zorginstellingen en medisch beroepsbeoefenaren inzake patiëntenrechten, kwaliteitswetgeving, contracten en governance. Daarnaast deed ik klacht- en tuchtzaken.

03/2007 – 07/2009
Advocaat gezondheidsrecht bij Nysingh Advocaten Notarissen, Zwolle

Adviseren van zorginstellingen en medisch beroepsbeoefenaren over de hele breedte van het gezondheidsrecht. Tevens procedeerde ik bij de NZa, VWS, tuchtcollege etc.

Nevenfuncties

01/2019 – heden
Lid Raad van Toezicht van Stichting Pleyade, Arnhem

Pleyade biedt met 1500 medewerkers en 600 vrijwilligers liefdevolle zorg en ondersteuning aan ouderen. Dit doen zij zowel aan huis als op de twaalf locaties in Arnhem, Elst en de Liemers.

01/2012 – 12/2019
Lid Raad van Toezicht van Stichting ZorgAccent, Almelo

ZorgAccent biedt met ruim 2300 medewerkers en 1200 vrijwilligers woonzorg en wijkverpleging voor ouderen in Twente en Salland. Binnen de RvT was ik voorzitter van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie.

09/2015 – 10/2019
Regioambassadeur voor Overijssel bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), Utrecht

Regioambassadeurs zijn voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) een vooruitgeschoven post in hun eigen werkgebied en signaleren regionale veranderingen en de vraagstukken die leven bij toezichthouders in de regio. Als Regioambassadeur Overijssel organiseerde ik activiteiten waarin voornoemde aspecten behandeld werden. De activiteiten boden toezichthouders de gelegenheid om nieuwe kennis op te doen, van elkaar te leren en te netwerken.

09/2016 – 08/2019
Trainingsacteur bij assessmenttrainingen van Caleidoscoop Leertrajecten,  Veghel

Als trainingsacteur speelde ik rollen in conflictsituaties om deelnemers aan de assessmenttraining te laten oefenen als mediator en in staat te stellen een examen-video te maken. Daarbij gaf ik ook feedback aan de deelnemers.

01/2014 – 12/2017
Plaatsvervangend jurist-lid bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie van Stichting BEBO, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Assen

Samen met artsen, klinisch farmocologen, ethici e.a. beoordeelde ik als jurist onderzoeksprotocollen en aanverwante stukken voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

03/2014 – 10/2016
Gastdocent bij Huisartsopleiding UMCG, dependance Zwolle, Isala Academie, Zwolle

Tweemaal per jaar gaf ik les in gezondheidsrecht (patiëntenrechten en kwaliteitswetgeving) aan AIOS van de huisartsopleiding in Zwolle.

11/2008 – 10/2010
Voorzitter/ lid Bestuur van de Jonge Balie Zwolle-Lelystad, Zwolle

Als voorzitter zat ik bestuursvergaderingen en de ALV van de Jonge Balie voor, had ik overleg met onder andere de plaatselijke Orde van Advocaten en voerde ik kennismakingsgesprekken met nieuwe advocaten in de balie.