Mediation

Verzandt u op het werk regelmatig in dezelfde discussies of speelt er iets problematisch in de samenwerking waar niet goed over wordt gepraat? Heeft u het gevoel energie te verspillen aan terugkerende conflicten of moeizaam contact zonder hier samen sterker uit te komen? Heeft u de wens om dit te doorbreken?

 

Of heeft u te maken met een extern conflict en zoekt u naar een andere oplossing dan het volgen van de juridische weg? Hecht u waarde aan de relatie waarbinnen het conflict speelt? Zoekt u naar een duurzame oplossing?

 

Dan kan ik u helpen. Als voormalig advocaat heb ik gezien hoeveel stress, tijd en geld conflicten kosten. Conflicten kunnen een bron zijn van ontwikkeling en vernieuwing, mits ze op de juiste wijze worden benaderd.

 

Als arbeids- en organisatiemediator begeleid ik u en de andere betrokkene(n) om de onderlinge communicatie te herstellen of verbeteren en misverstanden op te helderen. In het gesprek achterhaalt u de oorzaak van het conflict en wat voor u en de ander hierin werkelijk van belang is. Vervolgens onderhandelt u onder mijn begeleiding over een oplossing. Hierbij ben ik zacht voor de mens en hard op de inhoud. Deze balans tussen zachtheid en daadkracht leidt ertoe dat gezamenlijk een bevredigend resultaat kan worden bereikt. Een goed mediationtraject voorkomt ook nieuwe problemen voor de toekomst.

Gezondheidszorg

Als toezichthouder en voormalig advocaat gezondheidsrecht ben ik goed thuis in de gezondheidszorg. Ook door verschillende andere nevenfuncties ben ik bekend met zorgspecifieke wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in deze branche. Deze veelzijdige ervaring maakt dat ik mij als mediator goed bewust ben van de context waarbinnen zorg wordt verleend. Dat vergemakkelijkt het gesprek en leidt ertoe dat u met mij als mediator eenvoudiger tot de kern komt.

 

Werkwijze

 

We starten met een intake. Dat kan afzonderlijk of in een gezamenlijk gesprek. Tijdens het intakegesprek maken we kennis en worden er praktische afspraken gemaakt over onder andere het aantal bijeenkomsten en de verdeling van de kosten. Ook wordt er een mediationovereenkomst ondertekend.

 

Bel of mail mij voor het plannen van een afspraak of vul het contactformulier in.