Organisatiecoaching

Coaching voor samenwerkingsverbanden (kantoor, praktijk en/of team) van zakelijke dienstverleners en van eerstelijns zorgaanbieders.

 

Ondanks de beste bedoelingen komt het in samenwerkingsverbanden regelmatig voor dat mensen het gevoel hebben energie te verspillen aan moeizame discussies zonder hier samen sterker uit te komen. Of dat er juist niet wordt gepraat over wat er (werkelijk) speelt. Het is zinvol om als geheel de samenwerking en communicatie te laten begeleiden om dit te doorbreken.

 

Zacht voor de mens, hard op de inhoud

 

Als organisatiecoach help ik jullie de oorsprong van kwesties die spelen te onderzoeken, samen te werken vanuit de vijf succesfactoren van sterk teamwork en de blik vooruit te richten. In een op maat gemaakt traject leren jullie zacht te zijn voor de mens en hard op de inhoud. Resultaat is dat jullie meer voldoening halen uit het werk en samen weer optimaal presteren.

 

Doelen organisatiecoaching uit de praktijk

 

Dit zijn de 10 meest voorkomende redenen voor organisatiecoaching:

 

  • Duidelijke gezamenlijke doelen, een gezamenlijk (toekomst)plan
  • Oplossen van onderlinge spanningen of frustraties
  • Tot de kern komen in plaats van steeds dezelfde discussies
  • Vergroten van saamhorigheidsgevoel en werkplezier
  • Meer onderlinge afstemming en duidelijk gezamenlijk beleid
  • Veilig onderzoeken van verschillen van inzicht
  • Elkaar beter leren aanspreken
  • Onvrede onder medewerkers positief benutten
  • Zicht en invloed op de onderstroom die processen kan ondermijnen
  • Beter communiceren en samenwerken in algemene zin

 

Coachtraject

 

We starten met een intake in een gezamenlijk gesprek of één-op-één. Vaak met de partners/maten en de eventuele directeur/manager, maar dat hoeft niet. Jullie krijgen een analyse van wat er speelt en wat nodig is om het gestelde doel te bereiken. Er volgt een voorstel voor een aantal sessies van een dagdeel waarin gezamenlijk aan een fundamentele verbetering van de samenwerking en communicatie en/of het bereiken van een gezamenlijk doel wordt gewerkt.

 

Deels vinden de sessies plaats met de partners/maten en eventueel de directeur/manager en vervolgens met alle medewerkers. Een traject duurt ongeveer 6 maanden en varieert in prijs afhankelijk van het aantal sessies. Naast de sessies is tussentijds contact en advies van belang en kosteloos beschikbaar.

 

Vervolg

 

Na het traject blijf ik op de achtergrond betrokken voor als het nodig en gewenst is. Zo borgen we de behaalde resultaten voor de toekomst. Vaste klanten hebben 1 of meer keer per jaar een begeleid gesprek om scherp te blijven op de gezamenlijke doelen, samenwerking en communicatie. Soms is er iets opgespaard wat in zo’n gesprek weer goed aan de orde komt of krijgt de samenwerking een boost doordat de gestelde doelen weer helemaal helder zijn.

 

Contact

 

Kiezen voor organisatiecoaching kan het verschil maken om meer voldoening uit het werk te halen en samen optimaal te presteren. Natuurlijk willen jullie de juiste keuze maken voor een organisatiecoach en een goed gevoel hebben bij mijn werkwijze en kwaliteit. Neem daarom vrijblijvend contact op voor informatie of een offerte op maat (06 41 21 97 67 of lilian@kraan-coaching.nl).